• Tabuľky a grafy

     • Naši tretiaci sa na hodine matematiky učili pracovať s tabuľkami a grafmi. V texte vyhľadávali informácie, ktoré zapisovali do tabuľky a vytvárali stĺpcové grafy. Mgr. Gregorová

     • Rozvoj finančnej gramotnosti v ŠKD – 2. časť

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozvoj finančnej gramotnosti v ŠKD – 2. časť.

      V pokračovaní projektu o financiách sa deti z ŠKD vďaka zážitkovému učeniu dozvedeli mnoho nových a zaujímavých informácií, ktoré si mohli overiť a na rôznych aktivitách. V úvode sme si zopakovali, čo sme sa naučili v prvej časti. V druhej časti sme spoločne i v skupinách riešili rôzne aplikačné úlohy. Naučili sme sa orientovať v pokladničnom bloku, porovnávali sme ceny jednotlivých tovarov a hovorili sme i o tom, že je veľmi dôležité nakupovať s rozumom. Pri aktivitách sme okrem iného použili aj portál Viki.iedu a Fenomény sveta. Na záver deti navrhli a nakreslili vlastnú bankomatovú kartu. Za pútavé rozprávanie a aktivity ďakujem Ing. M. Mitkovej. Mgr. M. Jarošová

     • Nadácia Tesco, program "Vy rozhodujete, my pomáhame" - výsledky hlasovania

     • S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, vyhral 3. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 300 eur! Ďakujeme za 6068 hlasov!

      Ďakujeme Ing. Zborovančíkovej za vypracovanie projektu

     • Príprava na kurikulárnu reformu

     • Ani cez jarné prázdniny sme nezaháľali a v rámci aktualizačného vzdelávania sme sa s lektorkami Regionálneho centra podpory učiteľov v Kysuckom Novom Meste pripravovali na novú kurikulárnu reformu. Patríme medzi školy, ktoré budú od budúceho školského roka zavádzať nový štátny vzdelávací program. Vyučovanie sa tak bude prepájať s praxou. Upraví sa aj rozsah a obsah vyučovania. To si však vyžaduje pripravených učiteľov, ochotných pracovať na sebe. Veríme, že zmena bude pre našich žiakov prínosná a pomôže žiakom viac porozumieť učivu.

      Mgr. Padyšáková

     • 2% z dane

     •  

      Vážení rodičia, priatelia školy !

      V prvom rade sa vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám dali v minulom roku v 2% z dane s tým, že ste verili v ich správne využitie.

      Marec je mesiacom daní, práve v tomto období je vhodné uvažovať o možnosti darovania 2% z vašej dane.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane.

      Zákon vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je naše rodičovské združenie pri Základnej škole v Korni. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      - zmodernizovanie vybavenia školy

      - pomoc deťom v hmotnej núdzi a deťom s IVP

      - financovanie kultúrnych akcií pre žiakov

      - odmeňovanie žiakov

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pomôže vám telefonicky naša pani účtovníčka. Predtlačené tlačivo si môžete stiahnuť aj z webového sídla našej školy.

       

      ĎAKUJEME !

     • Valentín

     • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.  Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov. Päť  najkrajších zaujalo porotu a budú ocenené.

      Padyšáková

     • Navštívili nás predškoláci

     • Dňa 15. 2. 2024 nás navštívili predškoláci. Previedli sme ich školou a ukázali sme im, ako sa učia starší žiaci v odborných učebniach. Naši prváci sa predviedli, čo všetko sa už v škole naučili. Predstavili sa a povedali, na aké písmeno začína ich meno. Pomocou hier dokázali, že vedia rozlíšiť hlásku r v slove, vedia vymyslieť slovo s danou hláskou a poznajú všetky písmená, ktoré sa doteraz učili. Prečítali škôlkarom vety zo šlabikára a nezabudli im poukazovať, ako už vedia písať.

      Mgr. Anna Huríková

     • Deň materinského jazyka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň materinského jazyka.

      Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci sa dozvedeli akým vývojom si prešiel náš materinský jazyk. Deti veľmi zaujal súťažný kvíz s názvom „Milujem slovenčinu“. Veľmi peknou aktivitou bolo hádanie nárečových slov. Následne si pozreli video o Cyrilovi a Metodovi. Zamerali sa na hlaholiku, z písmen skladali slová a mená, vytvárali rôzne odkazy. Záver patril tvorbe plagátu s ľubozvučnými a nárečovými slovami. Mgr. Kremeňová

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     •  5. februára sa naše žiačky Zuzana Sabelová a Nina Belková zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády v Čadci.

      Žiačky vo svojich kategóriách obsadili 6. a 8. miesto. Obom žiačkam gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      Rudolf Badžgoň

     • Fašiangový sprievod

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangový sprievod.

      V utorok 12.2.2024 sa konal v našej obci fašiangový sprievod. Fašiangy sú starobylým obdobím, ktoré v ľudovom kalendári symbolizujú prechodné obdobie medzi jarou a zimou. Fašiangové obdobie vrcholí fašiangovým sprievodom masiek, štedrou hostinou a symbolickým pochovávaním basy. Celú takúto atmosféru si mohli vychutnať naše deti zo ZŠ Korňa. Spievajúci sprievod v maskách prechádzal od školy až k Obecnému úradu v Korni, pred ktorým sa odohralo príjemné kultúrne predstavenie, spojené s tancom v maskách a následne pochovanie basy. Ďakujeme kolektívu OÚ za pozvanie a skvelé pohostenie. Mgr. Kremeňová

     • Chemická olympiáda kategória D - školské kolo

     •  

      8. februára 2024 sa štyria žiaci 9.A zúčastnili školského kola chemickej olympiády v kategórii D. 

      Úspešnými riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do okresného kola sa stali Hafera, Belková, Chrenšť.

      uč. Šipláková

     • Deň bezpečného internetu

     • Deň bezpečného internetu pripadol tento rok na 7. 2. Každoročne sa so žiakmi 9. ročníka zapájame do prevenčných aktivít. Našou snahou je upovedomiť žiakov a širokú obec o hrozbách, ktoré sa internetom šíria. Využívanie digitálnych technológií je nevyhnutnou realitou. Môžeme si kúpiť cestovný lístok, pozrieť virtuálnu prehliadku miest kam by sme sa nikdy nedostali. Musíme však vedieť, kde sú hranice a ako zabezpečiť pre seba a svojich blízkych digitálnu bezpečnosť a nezávislosť.

      Tento rok sme sa venovali téme: „Čo môžem vo virtuálnom svete zmeniť ja.“ Zmena je nevyhnutnou súčasťou života. Učíme sa, získavame nové skúsenosti a meníme tak svoje postoje.  Nemôžeme však očakávať, že sa zmení celý svet a my nemusíme urobiť nič.

      Deviataci vytvorili mapu pojmov zameranú na to čo dokážu zmeniť oni. Koho dokážu ochrániť a čo môžu urobiť oni sami, aby sa naša škola, obec stala bezpečným internetovým miestom.

      „Kto chce pohnúť horou, musí najskôr pohnúť sám sebou.“ S týmto heslom sa žiaci pustili do svojej úvahy, čo dokážu oni a čo musia alebo môžu pre to urobiť.

      Táto téma prinútila žiakov zamyslieť sa nad sebou, nad svojimi možnosťami, schopnosťami...

      V triede sme si vytvorili základnú osnovu a potom už žiaci pracovali doma samostatne. Čo všetko vymysleli a dokázali navrhnúť je prekvapivé a veľmi silné. Pozitívnym zistením bolo, že chcú ochrániť svojich blízkych: starých rodičov, súrodencov, rodinných príslušníkov. Každý si zvolil spôsob, ktorý je blízky jemu, premyslel si čo dokáže on a čo vo svojom okolí dokáže zrealizovať. Pozitívnym zistením je, že žiaci vnímajú potrebu zmeny postoja, odstrihnutia sa od počítačov, mobilov. Ich návrhy sú podložené ich vlastnými skúsenosťami a vedomosťami, ktorým my rodičia nedokážeme porozumieť, nakoľko život našich detí je dnes prepletený s virtualitou tak silno, že len s námahou ho môžeme sledovať.

      Žiaci navrhli zavedenie rodičovských kont: rodič môže kontrolovať čo jeho dieťa robí. Režim sústredenia, ktorý sa dá nastaviť na mobile. Odkladať cez noc telefón, nakoľko poškodzuje kvalitu spánku, či viac chodiť von.

      Nainštalovať aplikáciu ADBLOCK, zablokovať tak nežiadúcu reklamu.

      Krásnou myšlienkou je rozprávať sa so starými rodičmi, ukázať im aké riziká im hrozia, čo sú to hoaxy, prečo nedvíhať neznáme telefónne čísla, či prečo nepreberať neobjednané balíky. Venovať viac času súrodencom, hrať sa s nimi, rozprávať sa, prežívať spoločnú radosť.

      Najkrajšou myšlienkou, ktorú použili takmer všetci žiaci bolo: „Sústrediť sa na dobro“. Zverejňovať pozitívne veci, neporovnávať sa, žiť svoj život nie život influencerov, podporovať sa a nezhadzovať sa.

      Víziou našej školy je vzdelávať deti po stránke vedomostnej, ale aj formovať ich po stránke osobnostnej a citovej.

       

      Mgr. Padyšáková

     • Poďakovanie

     • Veľké poďakovanie patrí Mirkovi Skorčikovi, ktrorý nám bezplatne pomohol a opravil poškodené potrubie.

      Mgr. Padyšáková

     • Biologická olympiáda kategória E - zoológia, E - botanika školské kolo

     • 6. februára 2024 sa 20 žiakov z tried 6.A, 7.A, 8.A zúčastnilo školského kola biologickej olympiády v kategórii E. 

      Úspešnými riešiteľmi v kategórii E - zoológia sa stali Jašurek 8.A, Sabelová 6.A, Plešivčáková 7.A, Straková 8.A, Ježík P. 6.A, Gajdičiarová 7.A, Ježík J. 8.A. 

      Úspešnými riešiteľmi v kategórii E - botanika sa stali Kaduch 8.A, Mlkviková L. 6.A. 

      Do okresného kola postúpili Jašurek 8.A, Sabelová 6.A, Kaduch 8.A, Mlkviková L. 6.A.

      uč. Šipláková

     • Odstránenie havarijného stavu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odstránenie havarijného stavu.

      Počas vianočných prázdnin došlo k vydutiu a popraskaniu dlažby na chodbe a chlapčenských toaletách pri šatniach. Poškodenie bolo také rozsiahle, že sme museli pristúpiť ku kompletnej výmene dlažby na chodbe, toaletách a následne aj na schodoch. Nakoľko po odstránení dlažby na chodbe došlo k vydutiu dlaždíc na schodoch. V rámci odstraňovania škodovej udalosti sa obložila aj chlapčenská toaleta a kompletne sa zrekonštruovala dievčenská toaleta vrátane výmeny sanity. Celú výmenu sme zaplatili z vlastných výdavkov, nakoľko nám poisťovňou poistná udalosť nebola uznaná. Naši žiaci tak môžu využívať zrekonštruované priestory a toalety. Ďakujeme firme SAMAX.sk, ktorá kompletne zrekonštruovala dievčenskú toaletu ako sponzorský dar. Mgr. Padyšáková, riaditeľka školy