Základná škola Korňa

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jaroslava Srničková JS Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Zuzana Gregorová ZG Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 3.A
zuzana.gregorova@zskorna.edupage.org
 
 
PaedDr. Alena Staníková AS Rozvrh
Zástupkyňa
alena.stanikova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Rudolf Badžgoň BR Rozvrh
Učiteľ
rudolf.badzgon@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Rozália Budzáková RB Učiteľka
rozalia.budzakova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Richard Folučka FR Rozvrh
Učiteľ
richardfolucka@gmail.com
 
 
Bc. Gabriela Holazová GH Rozvrh
Vychovávateľka
gabriela.pavlikova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Mária Horská MH Rozvrh
Učiteľka
maria.horska@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Anna Huríková AH Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
anna.hurikova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Marta Jarošová MJ Rozvrh
Vychovávateľka
marta.jarosova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Jozef Jedinák JJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
jozef.jedinak@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Miroslava Kremeňová MK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
miroslava.kremenova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Róbert Kulla KR Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
robert.kulla@zskorna.edupage.org
 
 
Ing. Marcela Mitková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
marcela.mitkova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Marcela Padyšáková MP Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
marcela.padysakova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Irena Šeligová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
irena.seligova@zskorna.edupage.org
 
 
Mgr. Gabriela Šipláková SG Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
gabriela.siplakova@zskorna.edupage.org
 
 
Jana Maslíková JM Rozvrh
asistentka učiteľa
jana.maslikova@zskorna.edupage.org

© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2019

Voľné miesta na našej škole