Základná škola Korňa

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Huríková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Irena Šeligová
Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gregorová
Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kremeňová
Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Mitková
Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Padyšáková
Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Kulla
Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Jedinák
Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Šipláková
Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2019