Základná škola Korňa

Prihlásenie

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrná správa 4/2018 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 bez DPH 31.12.2018 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 3/2018 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 bez DPH 30.09.2018 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 2/2018 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 bez DPH 29.06.2018 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 1/2018 Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018 bez DPH 29.03.2018 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 4/2017 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2017 s DPH 02.11.2017 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2017 Drevné pelety 14.349.70 s DPH 20.10.2017 02.11.2017 13.11.2017 - 12.11.2021 20.10.2017 KLOBOUCKÁ ENERGO, S.R.O. ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 3/2017 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017 s DPH 03.10.2017 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 2/2017 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017 s DPH 07.07.2017 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 1/2017 Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 28.04.2017 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 4/2016 Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016 s DPH 31.12.2016 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 3/2016 Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2016 s DPH 30.09.2016 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 2/2016 Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2016 Stravné poukážky 56 700,00 s DPH 16.06.2016 23.06.2016 01.07.2016 - 30.06.2021 16.06.2016 Vaša Slovensko, s.r.o. ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2016 Drevné pelety 13 599.99 s DPH 03.05.2016 06.05.2016 18.5.2016 - 18.5.2017 03.05.2016 BIOMASA, združenie právnických osôb ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 1/2016 Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Súhrná správa 1/2014 zhotovenie a dodávka nábytkových zostáv pre ZŠ Korňa s DPH 02.04.2014 ZŠ Korňa - Mgr. Srničková
VO: Podlimitná zákazka 1/2013 verejné obstarávanie na dodávku peliet na vykurovanie cca10000 s DPH
Zvererjnenie_ZADANIA_zakazky_VO_-_prechodne_obdobie_2013.docx

prezencna_listina.pdf

zapisnica_z_VO-podp..pdf
verejné obstarávanie 27.11.2013 06.12.2013 BIOMASA, združenie právnických osôb ZŠ Korňa