Základná škola Korňa

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1 Rozvrh
9.A
  2 Rozvrh
Mgr. Gabriela Šipláková
  3 Rozvrh
  4 Rozvrh
  5 Rozvrh
  6 Rozvrh
  7
  7 Rozvrh
  8 Rozvrh
  9
  9 Rozvrh
  F
  J
  K
  P
  P
  P
  Š
  T
  U

© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2019