Základná škola Korňa

Prihlásenie

Prihláška na štúdium na našej škole

Teší nás, že ste si vybrali našu školu.

Poprosím o presné vyplnenie údajov podľa rodného listu dieťaťa. Údaje z prihlášky sa prenesú do databázy školy. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: