Základná škola Korňa

Prihlásenie

Program Zelená škola

O programe

Web stánka: http://www.zelenaskola.sk/o-programe

Facebook: https://www.facebook.com/zelena.skola

 

Zameranie programu

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Koordinácia programu

Program na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Medzinárodným garantom je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education.

Pravidlá programu Zelená škola na školský rok 2018/2019

http://www.zelenaskola.sk/sites/default/files/dokumenty/pravidla.pdf