Základná škola Korňa

Prihlásenie
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Aktivity a súťaže

2010/2011

Aktivity a súťaže v školskom roku 2010/2011

 

 

September:

 

 • slávnostné otvorenie školského roka
 • Maks celoročná matematická súťaž - 9 dvojíc
 • Cezpoľný beh - okresné kolo - 6 žiakov
 • Začiatok činnosti záujmových útvarov
 • Cirkusové vystúpenie - Samba

 

Október:

 

 • celoškolské ZRPŠ
 • vystúpenie súboru Talentárium na celoškolskom ZRPŠ
 • Lampiónový sprievod žiakov 5.A
 • Dni voľby povolania pre 9. ročník - 8.10. v Čadci
 • Deň ovocia v ŠKD

 

November:

 

 • Noc v škole
 • testovanie Komparo žiakov 9. ročníka - škola sa zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl na Slovensku
 • vystúpenie súboru Talentárium na plese futbalistov
 • Červené stužky – prezentácia kampane študentmi Gymnázia Turzovka
 • beseda Čas premien – intímna hygiena dievčat - 7.ročník
 • Exkurzia Kysucká hvezdáreň - 8.ročník

 

December:

 

 • Mikuláš v školskom klube
 • Mikuláš v škole
 • Mikuláš na Obecnom úrade - vystúpenie súbotu Talentárium
 • Anjelik pre radosť – výtvarné práce žiakov nášho  výtvarného odboru ZUŠ pre domov dôchodcov v Horelici
 • Pytagoriáda – matematická súťaž – školské kolo - 9 úspešných riešiteľov
 • Medzinárodné Vianoce v Kericu - Čadca -žiaci z krúžku Pesničková angličtina
 • prednáška z predmetu Mladý záchranár pre 1.A - p. Hrtúsová
 • Vianočná akadémia - program pre rodičov /pásmo piesní ,tancov, divadielko, vianočné koledy/
 • Vianočný bazár - výrobky žiakov s vianočnou tematikou
 • Silvestrovský turnaj vo futbale - TJ Kysučan Korňa v telocvični
 • Exkurzia 6.A z Občianskej náuky na Obecnom úrade - výkon samosprávy
 • ŠKD - výroba vianočných pozdravov pre poslancov OZ

 

 

Január:

 

 • Okresné kolo olympiády Anglického jazyka – Mitková  7.A – úspešný riešiteľ - 5.miesto
 • Divadelné predstavenie Jack a Fazuľka
 • Slávnostná kolaudácia pavilónu učební realizovaných v rámci projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti zo zdrojov Európskej únie
 • ŠKD - výroba darčekov na zápis pre budúcich prvákov
 • ŠKD - kŕmenie zvierat počas zimy

 

 

Február:

 

 • Zápis žiakov do 1. ročníka – cesta Rozprávkovým lesom
 • Ukončenie vzdelávania pedagógov školy - Metodika vyučovania Baltíka a informatiky na ZŠ
 • súťaž – Vesmír očami detí - D. Majtan 5.A - postúpil do celoslovenského kola
 • Školské kolo v prednese poézie a prózy
 • Valentínske pozdravy - súťaž tried
 • ŠKD - výroba srdiečok k MDŽ

 

Marec:

 

 • Obvodová súťaž CVČ Turzovka – Tanečné topánky - Talentárium 3. miesto žiačky:  Tatiana Učníková, Erika Hrošová, Božena Škorníková
 • Okresné kolo v basketbale žiačok - 4.miesto
 • XIX. ročník halového turnaja v minifutbale žiakov
 • Kamarátka kniha - beseda o knihe v Školskom klube s pracovníčkou OÚ p. Stuchlíkovou
 • Medzinárodná matematická súťaž – Matematický klokan /2. - 9. ročník/
 • Exkurzia žiakov 8.A z Technickej výchovy po výrobných prevádzkach v obci: Pekáreň Palica, Cukrárska výroba Mlkviková, Stolárstvo Jaroš, Výrobná prevádzka Siro
 • Divadelné predstavenie Popoluška – divadlo Clipperton Banská Bystrica
 • Vesmírne mestečko - súťaž  ŠKD o najkrajšie vesmírne mestečko pomocou programu Skicár
 • Súťaž Slávici Horných Kysúc - M.Bzdilík  2. miesto hra na heligónke

 

 

Školský klub detí počas celého roka:

 

Význam stravovania - Deň ovocia, Deň zeleniny, Zdravé potraviny

 

Dopravná výchova – formou besied, prezentácií, testov, doplňovačiek, omaľovaniek, výroba dopravných značiek, prvá pomoc

 

Piatky - venované: práva dieťaťa, zvyky a tradície

 

 

Apríl:

 

 • Plavecký výcvik - 4.A,7.A,7.B
 • Anderssenova noc - 26 žiakov 7. a 9. ročníka
 • Minifutbal COOP Jednota - chlapci 2. miesto
 • Matematický klokan – riešilo 23 žiakov - úspešní riešitelia: N.Srničková 7.A, S. Skorčíková 5.A, N. Mitková 7.A, M. Mlkviková 8.A, J. Skorčíková 8.A
 • Okresné kolo Pytagoriády – úspešní riešitelia: N. Srničková 7.A, D. Stoláriková 7.B, N. Mitková 7.A , T. Cvinček  7.A
 • Poznávací výlet – Banská Štiavnica - 5.A, 6.A – tvorivé dielne - ryžovanie zlata a meranie starými banskými meradlami
 • Výstava hornín a minerálov
 • Vychádzky do prírody
 • Staviame vtáčie búdky - 6.A s Ing. Lašom /Štátne lesy/ - žiaci zhotovili a vyvesili vtáčiu búdku, žiaci školy vyvesili celkom 90 vtáčích búdok
 • Brigáda na úprave okolia školy
 • Vyčistíme obec - starší žiaci brigádovali na úprave obce
 • Les a jeho obyvatelia - prezentácie pre žiakov 1. - 4. ročníka
 • Prírodné zaujímavosti Kysúc - prezentácia pre žiakov 5. - 9. ročníka, test s ochranárskou tematikou
 • Súťaž Poznáš Kysuce - organizovalo CVČ Turzovka, 5.A – dievčatá /Huríková, Straková, Škorníková/ - 2.miesto, chlapci 5.A /Chmulík, Dubač, Malík/ - 3.miesto
 • Stromy poznania - do školského miniarboréta vysadili s Ing. Lašom brest horský, douglaska tisolistá a pagaštan konský

 

 

Máj

 

 • Volejbalový turnaj učiteľovov o pohár ZŠ Korňa - zúčastnené družstvá CVČ Turzovka, Family Team, Sinusoida, Vlasta Team, Voleywomen, ZŠ Turzovka a ZŠ Korňa.
 • Pilotné testovanie žiakov - 4.A zo SJL a MAT
 • Komparo - testovanie žiakov 8. ročníka zo SJL, MAT
 • Lesy deťom - vedomostno-branno-športová súťaž – žiaci 5.A a 7.B
 • Deň matiek – vystúpenie súboru Talentárium a dievčat 7.A v kultúrnom dome v Korni
 • Aby slová nezostali slovami – hudobno-výchovný program o šikanovaní a prevencií šikanovania