Základná škola Korňa

Prihlásenie

Školský klub detí

Činnosť ŠKD

Vychovávateľky: Mgr. Marta Jarošová, Bc. Gabriela Pavlíková. 

2 oddelenia ŠKD: o 14:30 hod. sa oddelenia spájajú. 

Prezentáciu ŠKD si stiahnite z tohto odkazu: SKD_Korna.pptx