Základná škola Korňa

Prihlásenie

logo_KMu.docx

2007 - 2014

Klub moderných učiteľov je nezávislá organizácia učiteľov z regiónu Horných Kysúc, ktorí majú záujme učiť moderne, inovatívne.

Stretnutia klubov bývajú cca 5 -7 krát ročne, podľa aktuálnej potreby členov. Náplňou stretnutí sú aktuálne problémy v školstve, prednášky, krátke školenia z oblasti IKT, oddychové aktivitky, kreatívne techniky. Do programu môže prispieť každý člen KMU. Organizácia je otvorená pre ďalších členov zo susedných obcí do naplnenia počtu.

Mgr. Srničková, vedúca KMU Horných Kysúc

2014 - ukončená činnosť klubov a zmena na MIEE expertov vo vzdelávaní

 

2016 - 2017 MIEE experti 

MIEE experti je celosvetová komunita učiteľov, ktorí používajú inovatívne spôsoby vyučovania a na vyučovaní používajú Microsoft technológie. Za našu školu je v tomto školskom roku zapojená Mgr. Jaroslava Srničková. Je to program otvorený každému uťiteľovi, ktorý chce na sebe pracovať, vzdelávať sa, zdieľať svoje skúsenosti ostatným pedagógom. 

Na stránke :  http://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/

nájdete všetky aktuálne informácie o aktivitách škôl, pedagógov. Sú tam odkazy na webináre /online domáce vzdelávanie v pohodlí domova/, ktoré vedú skúsení lektori - pedagógovia, MIEE experti.

 

2017 - 2018 MIEE experti

Zapojení do celosvetového programu: Mgr. Srničková Jaroslava, Mgr. Marcela Padyšáková, Mgr. Zuzana Gregorová