Základná škola Korňa

Prihlásenie

Náš projekt "Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa učiť aj zabávať" - Nadácia Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

Informácie o postupe a priebehu hlasovania za náš projekt v programe Nadácie Tesco.

Oznamujeme Vám, že náš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Každý zákazník, ktorý od 17. júna do 14. júla 2019, nakúpi v Supermarkete Tesco Turzovka, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur (1. miesto), 600 eur (2. miesto) a 300 eur (3. miesto) na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august 2019 až február 2020. 

Náš projekt:

Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa učiť aj zabávať!"

O projekte: 

"Naša školská záhrada plní viacero funkcií. Slúži na aktívny odpočinok žiakov počas prestávok, má náučnú úlohu vo vyučovacom procese, využíva sa na realizáciu športových aktivít a v neposlednom rade má aj estetickú, a reprezentačnú funkciu. Priestor záhrady by sme preto chceli skrášliť výsadbou okrasných i ovocných drevín, doplniť ju o prvky ako lavičky a koše na triedený odpad, ktoré v záhrade chýbajú. Skrášlime a zlepšíme tak priestor okolo školy nielen pre našich žiakov."