Základná škola Korňa

Prihlásenie
 • ZBER PAPIERA: 14. - 18. máj 2018

   

  • zbierať sa budú noviny, časopisy, letáky, zošity, kancelársky papier, ...
  • nezbierajú sa kartóny!
  • papier si uskladnite doma, do školy ho prineste až v danom týždni (14. - 18. 5), kedy bude pri škole umiestnený kontajner
 • Činoherné prestavenie - Psíčkovo

  Do galérie Divadlo - Psíčkovo boli pridané fotografie.

  utorok 24. 4. 2018 našu školu navštívili profesionálni herci z Divadla J. Záborského v Prešove a zahrali nám detské činoherné predstavenie s prvkami detského muzikálu „Psíčkovo“. Príbeh rozprával o tom, že aj psíci sú len „ľudia“. Že ten ich „psí život“ sa veľmi často podobá nášmu. Sú v ňom radosti, starosti aj nespravodlivosť. Vážne témy boli podané hravou a úsmevnou formou pomocou výstižných a vtipných pesničiek.

  Predstavenie bolo hradené z projektu Ministerstva kultúry SR – Kultúrne poukazy.

 • Ukážka jarných kvetov vo vestibule školy

  Do galérie Ukážka jarných kvetov vo vestibule školy boli pridané fotografie.

 • Výlet - Kaštieľ Bytča a Sobášný palác v Bytči

  Do galérie Výlet - Kaštieľ Bytča a Sobášný palác v Bytči boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  1. DEŇ - príchod, ubytovanie, po oddychu zahájena výučba hrou na heligónku /aj kuchárky sa prišli na nás pozrieť :) /, večer súťaže - hra na sochy, tanečná súťaž, prechádzka po okolí

  2. DEŇ - ranná rozcvička, výlet na Bojnícky zámok, počasie prialo presúvali sme sa pešo, prehliadka so sprievodkyňou sa deťom veľmi páčila, každý si našiel niečo, čo ho zaujalo. Po výbornom obede deti oddychujú a pripravujú sa na vyučovanie. Poobede výučba, písanie listu kamarátovi, precházka s výhľadom na Bojnice, večera a spoločenský večer.

  3. DEŇ -  doobeda výučba, narodeninová oslávenkyňa Sophia - jej gratulácia a hudobný darček; poobede návšteva ZOO.

  4. DEŇ - budíček a ranná rozcvička. Výučba, vonku tvorba z prírodnín, tvorba plagátu. Krásna prechádzka spojená s nákupom pre súrodencov a rodičov a výdatná chutná večera. Po nej nasledoval rozlúčkový večer s Bojnicami, na ktorý sa všetci starostlivo pripravovali. Deti rad radom povedali, čo sa im páčilo, nepáčilo; potom nasledovalo hodnotenie detských izieb. Pani učiteľky odovzdali diplomy a sladkú drobnosť. Na tv obrazovke si prostredníctvom fotografii zaspomínali na spoločne strávený čas od začiatku pobytu až po dnešný večer. Na koniec krátka disco J

 • Prírodovedná súťaž - Poznáš Kysuce?

  Do galérie Prírodovedná súťaž - Poznáš Kysuce? boli pridané fotografie.

  Poznáš Kysuce?

  Žiaci 5. a 6. ročníka si zmerali svoje vedomosti o Kysuciach v CVČ Turzovka. Súťažili v 4 oblastiach: CHKO –Kysuce, poznávanie chránených rastlín a živočíchov, prírodné a kultúrne pamiatky a zaujímavosti mesta Turzovka. Našu školu reprezentovali 3 družstvá a umiestnili sa výborne.

   

  1. miesto: Aďka Blažeková, Laurika Hrtusová a Sárka Bielčíková zo 6.A

  2. miesto: Veronika Staníková, Natálka Chrenščová a Lukáško Hrtús zo 6.A

  4. miesto: Karinka Dodulíková, Jakubko Šimák a Kristiánko Straka z 5.A

   

  Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Jana Dorociaková

   

  Za prípravu žiakov ďakujem Mgr. Dorociakovej.

  Mgr. Srničková, r. š.

 • Poďakovanie

  V zbierke Deň narcisov sa vyzbieralo 242,46 €.

   

  Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli: 

  žiakom, zamestnancom školy, zamestnancom MŠ,  zamestnancom OÚ,firmám v obci, občanom. 

  Srničková - riaditeľka ZŠ

  podakovanie_narcis.pdf​​​​​​​

 • Oznam zubnej ambulancie

  Oznamujeme žiakom a rodičom 1.A triedy,

  že preventívnu prehliadku

  budeme robiť v týždni od 16.04. do 20.04.2018

        

  MUDr. Špoková A.

   

 • Zbierka Deň narcisov

   

   

  Piatok 13.4.2018 od 7:00 do 13:00

   

  bude v škole zbierka

   

  Deň narcisov - Liga proti rakovine

   

  Rodičia môžu prispieť osobne, alebo prostredníctvom žiakov do pokladničky v škole. 

 • Zápis prvákov alebo môj veľký deň v škole

  Do galérie Zápis prvákov boli pridané fotografie.

  Tradične, začiatkom apríla sa na našej škole odohráva veľká udalosť pre budúcich malých žiakov, ale aj ich rodičov. Zápis do prvého ročníka. Všetky deti sú plné očakávania, niektoré smelšie, iné ešte trochu bojazlivé, ale všetky sú veľmi zvedavé na veľkú školu, takú inú od škôlky, ktorú poznajú. Aj pani učiteľky sa na zápis prvákov svedomite pripravili, vyzdobili prostredie školy, triedy tak, aby sa naši malí budúci prváci cítili v škole ako doma.

  Pani vychovávateľka z ŠKD pripravila pre budúcich prváčikov drobné darčeky. Pri vstupe do školy detičky privítal kráľ Alexander so svojou kráľovnou Arabelou. Rozprávkovou cestou budúcich prvákov  prevádzali ďalšie rozprávkové postavy – šašo, čarodejnica, pirátka, Červená Čiapočka,  ktoré zadávali deťom rôzne úlohy. Deti triedili zvieratá na domáce a žijúce v lese. Ukázali, že poznajú farby a základné geometrické útvary, krásne spievali, recitovali. Taktiež sa nedali zahanbiť pri rozdeľovaní ovocia a zeleniny. Okrem vedomostí boli pani učiteľky zvedavé aj na socializačnú úroveň a komunikačné zručnosti, čistotu reči. Pri zápise boli okrem zapisujúcich učiteliek 1. stupňa a pani vychovávateľky z ŠKD, aj pani učiteľka  materskej školy, ktorá prispela k uvoľneniu budúcich prváčikov a zároveň doplnila informácie o nich. Z rúk pani riaditeľky Srničkovej si budúci prváčikovia prevzali pamätný list a malý darček. Usmiate tváre pri odchode boli dôkazom, že sa im v škole páčilo a už tešia na 1. september.

  Mgr. Kremeňová

 • Poďakovanie

  V mene pedagogického kolektívu ďakujem p. starostovi Belkovi za darčeky - knihy ku Dňu učiteľov. 

  Srničková, r. š.

 • Oznam školského klubu detí

  Prosím rodičov, aby uhradili posledný poplatok za ŠKD,

  poplatok je za 3 mesiace – apríl, máj, jún.

   

  • Deti bez skrátenia – 5 €/mesiac – 15 €/3 mesiace
  • Deti so skráteným pobytom  3 €/mesiac – 9 €/3 mesiace
  • Súrodenci – 4 €/mesiac – 12 €/3 mesiace

  Ďakujeme, vychovávateľky ŠKD

 • Veľkonočné tvorivé dielne

  Do galérie Veľkonočné tvorivé dielne boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 29.3. sa 30 detí pod vedením p. uč. Gregorovej, Mitkovej, Šiplákovej, Hrtúsovej a Kremeňovej zúčastnilo Veľkonočných tvorívých dielní v ZŠ Korňa, kde tvorili veľkonočné výrobky - ozdobu so špagátom a papierovým vtáčikom, farebný košíček na vajíčka, papierové kvety, vajíčka olepené vlnou a ozdobené drobnými kvietkami. Nezabúdame aj na tradície Veľkej noci a tak sa chlapci učili pliesť tradičné vrbové korbáče. Korbáče ich učil pliesť Ján Srniček. Niektorí chlapci si aj korbáč uplietli a tak boli pripravení na klasickú kysuckú šibačku. Dievčatá si zas vyrobili vajíčka, aby ich mali čím obdarovať. Najzručnejší v pletení korbáča bol Kristián Perďoch z 5.A. Na záver deti čakal chutný obed v reštaurácií Korzo. Ďakujem pani uciteľkám za prípravu veľkonočných dielní, manželovi Jánovi Srničkovi za ukážku pletenia korbáčov, starostovi p. Belkovi za ústretovosť, pracovníkom Korza za chutný obed.

  Mgr. Srničková - riaditeľka ZŠ

 • Oznam školskej jedálne

  Poplatok za stravu za mesiac apríl sa bude vyberať až od pondelka 23. 4. 2018

  z dôvodu čerpania PN vedúcej školskej jedálne. 

 • Oznam zubnej ambulancie

  Oznamujeme žiakom a rodičom 9.A triedy,

  že preventívnu prehliadku budeme robiť v týždni

  od 09.04. do 13.04.2018

  Ďakujem.         

  MUDr. Špoková A.

 • Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov

  "Lepšie ako tisíce dní svedomitého štúdia je jeden deň s úžasným učiteľom." 

  (Čínske príslovie)

  Ďakujem, že ste úžasný učiteľ. 

  Celému kolektívu zo srdca praje 

  Srničková 

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny: 29.03.2018 - 03.04.2018

  Nástup do školy po prázdninach -  v stredu 04.04.2018

 • Zápis žiakov do prvého ročníka

  Zápis žiakov do prvého ročníka bude v sobotu, 7. 4. 2018 od 8:30 - 11:00 hod. 

 • Pre rodičov k zápisu - požiadavky na dieťa

  Dieťa pri zápise do 1. ročníka by malo:

  • poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny,
  • poznať: základné farby (červená, žltá, zelená, modrá, čierna, hnedá, biela), geometrické tvary (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik), pomenovať  bežné zvieratá,
  • nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými,
  • nakresliť  postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami a bruchom),
  • vedieť skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu,
  • vedieť počítať do desať, vedieť ich priradiť k počtu
  • zarecitovať báseň, alebo zaspievať pesničku,
  • zvládať sebaobslužné činnosti - obuť sa a zaviazať si šnúrky, obliecť sa a zapnúť si bundu,...
 • Maratón čítania

  Do galérie Maratón čítania boli pridané fotografie.

strana: