Základná škola Korňa

Prihlásenie
 • Program ŠKOLSKÉ MLIEKO

  Od 2. septembra 2019 naša škola opätovne pokračuje s programom ŠKOLSKÉ MLIEKO.

  Dodávajúcim partnerom je Rajo, a.s. Bratislava. Cieľom programu Školské mlieko je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov, zlepšiť ich stravovacie návyky, podporiť zdravý životný štýl.

  Žiak má nárok na 250 ml spracovateľsky ošetreného mlieka na 1 vyučovací deň.

  Do školského mliečneho programu sú zaradené nasledovné výrobky, ktoré sú sčasti dotované EÚ viď foto.

  Žiak si môže ľubovoľne vyskladať svoj mesačný mliečny program s podmienkou dodržania:  250 ml spracovateľsky ošetreného mlieka na 1 vyučovací deň.

  napr. september má 21 školských dní, žiak si môže objednať 1 liter akéhokoľvek mlieka (pozor! to sú už 4 dni = 4 dávky, nakoľko 1 liter = 4*250ml) + tvaroh (pozor! to sú už 3 dni = 3 dávky) + cottage cheese (pozor! to sú už 2 dni = 2 dávky) + jogurt klasik jahoda,... až do počtu 21 dávok. Tvaroh 5kg z ponuky sa však neobjednáva!!! Počet dávok však nemusí byť úplný, možno objednať i menší počet dávok.  

  Program Školské mlieko je dobrovoľný. Objednávky sú záväzné. Platí sa vopred.

  Mgr. Šipláková (koordinátorka programu Školské mlieko)

  RAJO_cennik_pre_SJ_dotovany-1.pdf​​​​​​​

 • Oznam - program Zelená škola

  oznam.png​​​​​​​

 • Otvorenie nového školského roka

  Do galérie Otvorenie nového školského roka boli pridané fotografie.

 • Konzultácie so školskou psychologičkou pre šk. rok 2019/2020
  • možnosť konzultácie pre žiakov (bez odporúčania poradenského zariadenia alebo vedenia školy) štvrtok a piatok ráno od 7:15 do 7:45
  • možnosť konzultácie pre žiakov s odporučením počas hodín výchov, po predchádzajúcom schválení
  • pre skupinu dievčat z každého ročníka poradenské a koučingové stretnutia (krúžok) Sebadôvera každý štvrtok od 14:00 do 15:00
  • konzultácie pre rodičov a zákonných zástupcov budú každý štvrtok od 15:00 do 16:30 po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej dohode
 • Začiatok školského roka

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 9:00 hod.

  Už od tohto dňa varí Školská jedáleň pri MŠ Korňa dotované obedy. Pre bližšie informácie bude prvý deň v škole prítomná aj vedúca jedálne pani Juríková, v čase od 09:00 do 10:00 hod.

   

 • Oznam

  V pondelok, t. j. 2. septembra, bude výdaj obedov pre žiakov od 10:30 hod.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme pánovi Ing. Jurajovi Sučíkovi za darovanie 21 kníh do školského čitateľského kútika.

 • Pre rodičov

  Ponuka knižných publikácií a časopisov pre žiakov a rodičov na šk. rok 2019/2020. Pri každom titule je uvedená cena s DPH a počet čísel za školský rok (týka sa najmä časopisov). 

  Ponuka_-_odborne_casopisy.pdf

  Ponuka_-_knizne_publikacie.pdf

  Ponuka_-_casopisy.pdf​​​​​​​

 • Záujmové útvary

  Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2019/2020:

  Ponuka_ZU.pdf​​​​​​​

 • Odpad

  Prosíme ctených návštevníkov školského areálu, aby si pri odchode po sebe upratali. Stačí sa porozhliadnuť... v areáli školy sa nachádzajú tri smetné koše. Na jeseň budú inštalované nové nádoby na triedený odpad priamo pri altánku, otázne je či to ale pomôže...

  Ing. Zborovančíková

 • Prípravy na nový školský rok

  Zamestnanci školy už usilovne pracujú a pripravujú priestory na nový školský rok. Maľuje sa kabinet výchovného poradcu, trieda ŠKD a prvá trieda, časť zborovne a riaditeľne. V prvej triede a ŠKD sa tiež renovuje parketová podlaha (brúsenie, lakovanie). Následne sa všetky priestory upratujú a čistia. Keďže budova školy je veľká, stále je čo vylepšovať. Tentokrát je na rade staré osvetlenie telocvične, ktoré bude nahradené úspornými LED svietidlami. 

 • Začiatok letného tábora

  Od pondelka, 12. augusta, začína denný letný tábor.

  Na deti sa teší Marcelka a Gabika!

 • Výsledky hlasovania

  V hlasovaní za náš projekt "Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa učiť i zabávať" v programe spoločnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame" sme sa miestnili na 2. mieste.

  Ďakujeme!

 • Hlasovanie za projekt

  Od 17. júna do 14. júla môžete hlasovať v supermarkete Tesco Turzovka za náš projekt:

  "Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa učiť aj zabávať!"

  Ďakujeme!

   

  Za každý nákup získate pri pokladni žetón, ak nie treba si ho vypýtať.

   

  Informácie o projekte: 

  https://zskorna.edupage.org/blog2/jwid=jwfbe4c6a2&bid=blog2&wid=jwfbe4c6a2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog2&aid=8

 • 9.A - tablo

  Do galérie 9.A - tablo boli pridané fotografie.

 • Koniec školského roka

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

  V piatok 28. júna sa konalo slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019. Po vypočutí štátnej hymny nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr. Srničkovej a pani starostky Ing. Bebčákovej, v ktorom sa poďakovali žiakom a učiteľom za ich príkladnú prácu pre školu. Tento koniec školského roka bol výnimočný aj preto, že sa lúčili s pani učiteľkou Mgr. Jankou Dorociakovou, ktorá po 46 rokoch odchádza do dôchodku. Za žiacky kolektív sa s pani učiteľkou lúčili Laura Hrtúsová a Barbora Kontríková. Nasledovalo ocenenie žiakov za ich prospech, dochádzku a reprezentáciu školy. Po slávnostnom ukončení sa žiaci odobrali do tried, kde si prebrali vysvedčenia.

 • Poďakovanie

  Základná škola Korňa ďakuje rodičom:

  Hanke Hrošovej, Milke Bednárikovej, Petrovi Kremeňovi, Janke Maslíkovej, Lucke Kolesárovej, Evke Koniarovej a  Janke Bielčikovej

  za ich aktívnu spoluprácu počas celého školského roka 2018/2019

 • Rozlúčka deviatakov

  Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie.

  Už tradične sa deň pred koncom školského roka konala rozlúčka žiakov deviateho ročníka. Najprv sa deviataci rozlúčili jednotlivo s každou triedou, potom prebehla rozlúčka na hlavnej chodbe. Po príhovore Mateja Tabačka nasledovala prezentácia fotografií a poďakovanie triednej učiteľke Ing. Marcele Mitkovej i celému učiteľskému kolektívu.

 • OZNAM

  Slávnostné ukončenie školského roka bude zajtra, t. j. piatok 28. júna 2019, o 09:00 hod.

 • Oznam o skrátenej prevádzke ŠKD

  Oznamujeme, že prevádzka ŠKD bude do konca školského roka do 15:30 hod.

  V piatok 28.06.2019 bude prevádzka do 14:30 hod. 

strana: