Základná škola Korňa

Prihlásenie
 • ZRPŠ - stretnutie rodičov, žiakov a triednych učiteľov

  Dňa 27.9. /streda/ bude o 15:00 hod. celoškolské ZRPŠ /krátke/ a potom stretnutie každej triedy - rodičia, žiaci, triedny učiteľ/ka/. Určite si zariaďte svoje povinnosti v práci, aby ste mohli prísť aj s deťmi. Prichystali si pre Vás prekvapenie. 

  Srničková 

 • Ochutnávka bylinkových čajíkov  z bylinkovej špirály

  Prosím rodičov, aby dali deťom do školy hrnček /0.2dl/. Už tento štvrtok bude prvá ochutnávka bylinkového čaju z bylinkovej špirály. Žiakom ich označte, aby si ich poznali. Budú ich mať v triede. Ochutnávka bude postupne zo všetkých byliniek. Ak máte alergika a je alergicky na konkrétnu bylinku, upozornite ho na to. U žiakov 1. stupňa odporúčam informovať aj triednu učiteľku.

 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ oznamuje, že z dôvodu stavebných prác je do odvolania zákaz vstupu do zadnej časti areálu školy vrátane multifunkčného ihriska. Hrozí riziko úrazu.

  Ďakujem za pochopenie. 

  Srničková 

 • Rozpis krúžkov 2017/2018

  Krúžok                                         Vedúci                                   Deň (od 13:30)

  Tvorivé výtvarné dielne                  Gregorová                              Pondelok

  Usilovná včielka                             Mitková                                  Pondelok

  Cvičenia zo SJL                              Jedinák                                  Pondelok

  Futbal – mladší žiaci                       Kulla                                      Pondelok

  Matematikáčik                               Padyšáková                             Utorok

  Športový krúžok                             Dorociaková                            Utorok

  Stolný tenis                                    Srničková                               Utorok

  Talentárium                                    Kremeňová                             Utorok

  Hľadači literárnych pokladov            Gregorová                               Streda

  Šikovné ruky                                  Huríková                                 Streda

  Mladý vedec                                   Padyšáková                             Streda

  Futbal – starší žiaci                         Kulla                                       Streda

  Environmentálny krúžok                  Šipláková                                Štvrtok

  Mladý podnikateľ                            Mitková                                   Štvrtok

  Florbal                                           Jedinák                                   Štvrtok

  Krúžok z ANJ                                  Staníková                                Štvrtok

  Turistický krúžok                             Papíková                                 Sobota/Nedeľa

  Hasičský krúžok                              Fatura                                     Piatok od 17: 00

   

   

 • Návšteva prvákov

  Naši prváčikovia sa zoznamujú so školu a jej priestormi. V riaditeľni ich zaujali najmä kamery, skúsili si riaditeľské kreslo. Kto z nich je budúci riaditeľ/riaditeľka školy? :) 

  Srničková

 • Návšteva prvákov
  5. 9. 2017

  Do galérie Návšteva prvákov boli pridané fotografie.

 • Výzdoba ŠKD hotová, už tešíme sa na žiakov
  4. 9. 2017

  Do galérie Výzdoba ŠKD hotová, už tešíme sa na žiakov boli pridané fotografie.

 • Oznam ZUŠ

  V pondelok 4.9. o 10 hod (po skončení programu ZŠ) budem zadeľovať hodiny mojim žiakom v triede 2.A(v prístavbe). Blanka Štrbová bude zadeľovať v piatok 8.9. Vyučovanie ZUŠ začne od pondelka 11.9. podľa stanoveného rozvrhu. Ďakujem.

   

  Mgr.Miroslav Hrtús

 • Otvorenie školského roku 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude v pondelok, 4. septembra 2017 o 9:00 hod.

  Riadne vyučovanie začne v utorok 5. 9. 2017. Vyučovanie začína 7:45 hod. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred vyučovaním. Škola sa otvára o 7:00 hod. Dozor nad žiakmi začína 7:15 hod. 

  Teším sa na Vás všetkých, najmä na našich prváčikov. 

  Potvrdzovanie preukážok od 23.8.2017 u Ing. Zborovančíkovej od 8:00 - 12:00 hod. , poobede u riaditeľky. 

  riad. Srničková 

   

 • Letný tábor „Obláčik“

  Takýto názov sme si zvolili preto, lebo ráno, v deň nástupu na tábor, pršalo. Vlastne má to aj svoju symboliku. Obláčiky, rovnako ako aj účastníci tábora, sú rôzne. Rôznych tvarov, vlastnosti, veľkosti.

  Pondelok 

  Nálada bola od rána výborná – hudba, chichot, džavotanie. Akýmsi prirodzeným výberom sme sa rozdelili na 2 skupiny: „velkáči“ a „malkáči“. Doobedie sme strávili v škole. V telocvični sme sa vyšantili pri rôznych hrách, v triede si zahrali spoločenské  hry a každý si nakreslil obláčik so svojím menom. Velkáči  pripravili pre malkáčov  stručné „ info“  o živote pána Jozefa Kronera. Po chutnom obede sme navštívili rodný dom Jozefa Kronera v Staškove a prešli sa po turistickom náučnom chodníku. Pani sprievodkyňa bola milo prekvapená koľko informácií  sme mali o pánovi Kronerovi . Bol to príjemne a užitočne strávený prázdninový deň.

  Utorok

  Keby sa začínal tábor dnes, určite by sme ho nenazvali obláčik, ale slniečko. To nás sprevádzalo celý deň. Na ceste do Nižnej Korne i v Turzovke. V Nižnej Korni  sme navštívili Pekáreň a cukráreň pani Mlkvikovej a Drevený mlyn. Pani Mlkviková nám  porozprávala o prevádzke, o výrobkoch a poukazovala nám zariadenie a stroje. Koláčiky od pani  Mlkvikovej sú výborné a jedol  ich už každý. Ale ten, čo sme jedli priamo na prevádzke chutil ozaj rozprávkovo. Poobedie sme strávili športovo na dopravnom ihrisku v Turzovke. Tenis, mini golf, futbal, káričky, kolobežky, kolotoč, preliezačky, šmýkačky... k tomu slniečko, kamaráti. No, proste bolo super.

  Streda

  Opäť bol krásny slnečný deň. Ráno bolo ako tie predchádzajúce. Hudba,  rehot a „mobilománia“. Hlavným programom dnešného dňa bola návšteva plavárne v Čadci. Bolo to príjemné ochladenie po ceste vo vyhriatom autobuse. Vychutnali sme si aj spiatočnú cestu vlakom a posedenie pri zmrzline  v Turzovke. Po obede sme hrali futbal v telocvični  a relaxovali pri hudbe a tanci. „Veľké baby“ dnes rozospievali  celý tábor. Mariša pusu daj a iné hity Kollárovcov spievali po ceste v Čadci, v Turzovke i   v Korni. Bolo to veselé a milé a páčilo sa to aj okoloidúcim.

  Štvrtok

  Dnes sme boli na celodennom výlete. Mohli sme si vybrať z dvoch možnosti: kúpalisko v Rajeckých Tepliciach alebo detské zábavné centrum Kongo v Žiline. Ponuky boli lákavé obidve a rozhodovanie ťažké. Ale nakoniec sme sa rozhodli pre Žilinu. V Kongu bolo super. Užili si to najmä tí mladší. Veľké baby sa tiež nenudili. Chvíľu sa pošmýkali a zvyšný čas sa prechichotali pri palacinkách(mimochodom, tie baby stále jedli). Dnešný deň sme mali všetko na výber. Obed sme si mohli vybrať z ponuky 8 jedál aj v nákupnom centre Max sme mali na výber, či kúpime pero pre ocka, hrnček pre mamičku, či tričko pre seba... Výlet dopadol na jednotku s hviezdičkou.

  Piatok

  Kto miluje slnko,  vodu a zábavu bol dnes šťastný. Tento, takmer tropický deň , sme strávili na kúpalisku v Čadci. Riadne sme si to užili. Najviac sa nám páčili tobogany. Aj hojdanie vo vlnách bolo  úžasné. A padanie z preliezačiek do vody bola tiež príma zábava. Boli sme unavení, ale spokojní. V reštaurácii pri pizzi sme vyhodnotili tábor. Zhodli sme sa, že bol výborný. Potom už iba cesta vlakom do Turzovky, tam zmrzlinka a šup šup domov.

                                                                                         Táborové redaktorky „veľké baby“

  Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým 26 žiakom, ktorí sa zúčastnili tábora za bezproblémový priebeh, rešpektovanie táborových pravidiel  a vytváranie príjemnej atmosféry. Boli ste super partia . Ďakujeme tiež pani Mlkvikovej za umožnenie vykonať exkurziu v jej prevádzke, pani Kontríkovej a jej personálu za chutné obedy a všetkým, ktorí mali pre našu veselú a trochu hlučnejšiu skupinu pochopenie.

   

  Vedúce tábora Mgr. Šipláková, Ing. Mitková, Mgr. Dorociaková                                                                                                   

   

 • Ponuka krúžkov na šk. rok 2017/2018

  Po otvorení dole uvedeneho súboru pdf sa Vám zobrazí ponuka

  krúžkov a záujmových útvarov na šk. rok 2017/2018

   

   

  Ponuka_kruzkov.pdf

 • Ukončenie školského roku 2016/2017 a ocenenie najlepších žiakov za prospech, dochádzku, reprezentáciu a pomoc škole
 • Vyhodnotenie súťaže English Star
  3. 7. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže English Star boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie súťaže English Star

  Naša škola sa zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku - English Star.  Do súťaže sa zapojili aj školy z Českej republiky a Maďarska.

  ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

  Z našej školy sa zapojilo 21 žiakov,  všetci získali nad 80% a boli odmenení diplomom so zlatou medailou. Špeciálnu cenu dostala  Katka Papiková zo 7.A, ktorá získala 100%.

  Všetkým srdečne blahoželám.

  Súťažiaci:
  Adrián Maslík-3.A
  Jozef Hroš- 3.A
  Damián Bielčik-4.A
  Filip Mitka-4.A
  Katka Mlkviková-4.A
  Lukáš Bednárik- 4.A
  Kristián Perďoch-4.A
  Lukáš Hrtús-5.A
  Adriana Blažeková- 5.A
  Veronika Staníková-5.A
  Peter Odrobiňák-5.A
  Laura Hrtúsová-5.A
  Natália Chrenščová-5.A
  Sárka Bielčiková-5.A
  Natálka Kontríková-5.A
  Katka Papiková- 7.A
  Kristína Strižová- 7.A
  Peter Beňuš-8.A
  Martina Greplová-8.A
  Tibor Hurík-8.A
  Jakub Sabela-8.A

   

  Ing. Mitková

 • BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA
  30. 6. 2017

  Do galérie BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA boli pridané fotografie.

 • BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA

  V rámci projektu Environmentálni experti 2017 a finančnej podpory dm drogeriemarkt získala naša škola finančný grant v hodnote 200 eur na výstavbu bylinkovej špirály.

  V areáli školskej záhrady sa tak vyníma pestrá, zaujímavá dominanta. Na pomerne malej ploche pestujeme bylinky vertikálne, v tvare stúpajúcej špirály, čím získavame viac miesta, rôznorodejšiu mikroklímu, rôzne pestovateľské podmienky pre rôzne druhy byliniek s ich rôznymi nárokmi na pôdu, prostredie. Vytvorením bylinkovej špirály žiaci pochopia, ktoré stanovište je vhodné pre konkrétne liečivé bylinky (mäta, medovka, echinacea, saturejka...). Uvedomia si prepojenie v rastlinnom spoločenstve, pochopia, že bylinková špirála je i vhodným miestom pre úkryt ďalších organizmov. Bylinkovou špirálou možno prehĺbiť vzťah detí k ríši rastlín či živočíchov, pochopiť i prepojenie sa s ročnými cyklami. Bylinková špirála spĺňa pre všetkých našich žiakov (okrem náučnej funkcie ako názorné výukové miesto) i význam estetický či praktický.

  Ďakujeme veľmi pekne Ing. Zborovančíkovej za odborné vedenie pri realizácii projektu, žiakom 9.A triedy za pomoc pri praktickej realizácii výstavby bylinkovej špirály, dm drogeriemarkt za finančný grant. 

  Mgr. Šipláková

 • Oznam pre rodičov

  Slávnostné ukončenie školského roka bude zajtra, t. j. v piatok, 30.6.2017  o 9:00 hod. 

   

 • Rozlúčka deviatakov
  29. 6. 2017

  Do galérie Rozlúčka deviatakov boli pridané fotografie.

 • Vyhodnotenie zberov za šk. rok 2016/2017
  29. 6. 2017

  Do galérie Vyhodnotenie zberov za šk. rok 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO PROGRAMU SELEKTÍVNEHO ZBERU „ZBIERAM BATERKY“
strana: