Základná škola Korňa

Prihlásenie
Nedeľa 1. 2. 2015
Počet návštev: 1233358

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 1.2.2015)
Marek Hrtús (4.A)
Tatiana Učníková (5.A)
Zajtra (Pondelok 2.2.2015)
Erik Böhm (8.A)
Erika Hrošová (5.A)
Erika Romanová (6.A)
Erika Srníčková (9.A)
Pozajtra (Utorok 3.2.2015)
Tobiáš Mikula (4.A)

Novinky

 • Oznam pre rodičov

   Zápis žiakov do 1. ročníka bude

   v pondelok


  - 2. februára od 9:00-13:00 hod.

   

  Žiakom ponúkame modernú školu, v ktorej uplatňujeme prvky VEU- vysoko-efektívne učenie, rodinné prostredie, nadštandardné vybavenie. V škole máme 7 odborných učební- jazyková, fyzikálno-chemická, učebňa výchov, 2 počítačové učebne, 2 notebokové učebne, telocvičňu, multifunkčné ihrisko. Súčasťou školy je Centrum voľného času, ktoré ponúka žiakom pestrú paletu krúžkov. V škole je aj elokované pracovisko ZUŠ Turzovka s ponukou výtvarného a hudobného odboru/ hra na heligónke, akordeóne, flaute, gitare/. Poobedia môžu deti tráviť
  v školskom klube detí, ktorý je otvorený podľa požiadaviek a potrieb rodičov do 16:30 hod. Výuka cudzích jazykov / ponúkame anglický jazyk od 3. triedy a druhý- nemecký jazyk od 6 - 7. triedy/ od 1.9. 2015 zmena Štátneho vzdelávacieho programu /.

 • Turnaj v stolnom tenise

  Žiačky nášho stolnotenisového krúžku sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise. Našu školu reprezentovali Mirka Kaňáková, Natália Kmínková, Renátka Bebčáková, Nikolka Barčáková. Dievčatá statočne bojovali a umiestnili sa na krásnom 3. mieste .

  Za pomoc ďakujem našim dobrovolníčkam Mgr. Lucii Hrtúsovej a Kataríne Bielčikovej.

 • 29. 1. 2015

  Do galérie Obvodné kolo v stolnom tenise boli pridané fotografie.

 • Projekty  ZŠ Korňa , do ktorých sú zapojení pedagógovia a žiaci

  Dlhodobé projekty

  1.Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ –  4 roky. Zapojení 3 pedagógovia z toho 2 ukončili obhajobou a prezentáciou záverečnej práce.  Škola získala  vybavenie PC učebne –

 • „Ako správne poskytnúť prvú pomoc”

  V piatok 23.januára 2015 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili prednášky „Ako správne poskytnúť prvú pomoc”, ktorú pre našu školu zabezpečil Slovenský Červený kríž, Územný spolok v Čadci.

  Žiaci sa dozvedeli, ako sa zachovať a čo robiť pri poskytovaní prvej pomoci, ako správne postupovať pri ošetrovaní zlomeniny, krvácania, bezvedomia, ako správne vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu pri dospelom či pri dieťati, ale aj správny spôsob telefonického volania záchrannej služby. Hádam najväčší záujem vzbudila figurína, na ktorej si žiaci mohli reálne – naživo vyskúšať dýchanie z úst do úst a masáž srdca.