Základná škola Korňa

Prihlásenie
Pondelok 6. 7. 2015
Počet návštev: 1399554

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 6.7.2015)
Dávid Fatura (2.A)
Patrik Ďurkáč (7.A)
Zajtra (Utorok 7.7.2015)
Oliver Veselka (1.A)
Pozajtra (Streda 8.7.2015)
Michaela Valčuhová (7.A)
Ivan Slezák (2.A)

Kalendár

 

 

Novinky

 • 30. 6. 2015

  Do galérie Účelové cvičenia boli pridané fotografie.

 • Účelové cvičenia

  Po dni teoretickej prípravy žiakov na účelové cvičenia nasledovalo uplatňovanie nadobudnutých vedomostí a zručností priamo v teréne. Vo štvrtok, 25. júna 2015, sa jednotlivé triedy postupne presúvali po vopred pripravených stanovištiach topografie, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy, požiarnej ochrany a i., kde za prejavené vedomosti a praktické ukážky získavali rôzne počty bodov. Po absolvovaní jednotlivých „disciplín“ nasledovalo ich sčítavanie a vyhodnotenie najúspešnejšej triedy. Tento rok boli výsledky naozaj vyrovnané, veď 3 zo 4 tried získali zhodne po 36 bodov, čo predstavovalo 3 prvé miesta a jedna trieda získala bodov 35, čiže sa umiestnila na mieste druhom. V konečnom dôsledku o počty bodov ani tak nešlo. Dôležitá je skutočnosť, že žiaci získali vedomosti a zopakovali si dôležité poznatky, ktoré im môžu byť veľmi nápomocné v rôznych životných situáciách.

 • Účelové cvičenia - poďakovanie

  Ďakujem Rastislavovi Faturovi za zabezpečenie  a Gabriele Ďurkáčovej za pomoc pri požiarnej ochrane počas účelových cvičení. 

  Srničková, r.š.

   

  V Korni  25.6.2015

  Účelové cvičenie DHZ Korňa pre ZŠ Korňa

   

    Dňa 25.6.2015 počas účelového cvičenia pre žiakov Základnej školy naši členovia DHZ Korňa si preverili schopnosti žiakov. Boli pre nich prichystané modelové situácie s otázkami  na ich reakciu a praktickú činnosť pri požiari, zraneniach a iných mimoriadnych udalostiach.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Vyhodnotenie hasičskej súťaže boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Riaditeľsky výlet Piešťany boli pridané fotografie.